Haapsalu Kutsehariduskeskus

HARIDUSTEHNOLOOGI VEEBIKONTOR

Haridustehnoloogi peamised ülesanded

Haridustehnoloog on inimene, kes omab nii kaasaegse õpikäsituse kui ka digitehnoloogia-alaseid teadmisi ja oskusi. Teisisõnu, ta on sillaks pedagoogika ja tehnoloogia vahel.

Haridustehnoloogi ülesanded on järgmised:

  • Õppeprotsesside digitaalsete lahenduste leidmine ja rakendamine: Haridustehnoloog otsib ja hindab uusi tehnoloogiaid ning leiab viise, kuidas neid õpetamise ja õppimise efektiivsuse parandamiseks kasutada. See hõlmab näiteks õppemänge, simulatsioone, virtuaalreaalsust, andmeanalüüsi ja tehisintellekti rakendamist.
  • Õpetajate toetamine tehnoloogia kasutamisel: Haridustehnoloog pakub õpetajatele tuge ja nõustamist tehnoloogia integreerimisel oma õppetundidesse. See võib hõlmata näiteks koolituste läbiviimist, õppematerjalide loomist ja tehniliste probleemide lahendamist.
  • Õppekavade ja õppematerjalide arendamine: Haridustehnoloogid võivad osaleda ka õppekavade ja õppematerjalide väljatöötamisel, mis on kohandatud digitaalsete tehnoloogiate kasutamiseks. See tagab, et õpilased omandavad 21. sajandiks vajalikke teadmisi ja oskusi.
  • Uuringute läbiviimine ja digitaalse õppe tulemuslikkuse hindamine: Haridustehnoloogid võivad viia läbi uuringuid, et hinnata digitaalsete tehnoloogiate kasutamise mõju õppimisele. See aitab neil leida uusi ja paremaid viise tehnoloogia integreerimiseks haridusse.
  • Digikultuuri arendaja ja elluviija: Haridustehnoloogid on digikultuuri arendajad ja elluviijad oma asutuses. Nad tutvustavad innovaatiliste tehnoloogiate rakendamise ideid, analüüsivad organisatsiooni kitsaskohti ja õppimisvajadusi ning kavandavad uusi digitoega õppimislahendusi.

Kontori teenused

Programmide kasutusjuhendid

HKHKs on kasutusel mitmeid erinevaid digilahendusi nii riist- kui tarkvara näol. Siit leiad nende loetelu ja kasutusjuhendid.

Digitehnoloogia kasutamise juhendid

Kokkulepped ja suunised on olulised, kui soovime liikuda ühiste eesmärkide poole. Siit leiad eeskirju, juhendeid ja soovitusi õppematerjalide koostamiseks.

Õppematerjalide kogumik

Parimad palad meie õpetajate loomingust asuvad siin.

Haridustehnoloogi veebikontor

© 2024 Airi Aavik