2022/2023 õa
tegevused

Digiklubi aastakokkuvõte

Õppeaasta tegevuskava

Kutseõppematerjalide loomise konkurss

Konkursi „Digitaalne kutseharidus“ eesmärkideks on uute ja kvaliteetsete õppematerjalide loomine ja jagamine ning õppevara koostajate innustamine ja tunnustuse avaldamine.

HKHK konkursitööd:
Aare Mehiste Abimaterjal tisleri eksami sooritamiseks
Aili Tervonen Eesti toidukultuur
Aili Tervonen Usundid ja toitumine
Liis Rüü Formal Letters
 
Kõik tööd pälvisid kõrgeima nominatsiooni!

Pedagoogiliste töötajate digipädevuse enesealanüüs

Pedagoogiliste töötajate digipädevuse praktilise töö analüüs