2022/2023 õa
tegevused

Digiklubi järjekordne kokkusaamine toimub
03. aprillil 2023 kell 09.00 klassis 008 või veebis!

Teema: õppematerjalide disain rõhuasetusega tekstidokumendile

 

Pane ennast kirja!

Kutseõppematerjalide loomise konkurss - tule osa võtma!

Konkursi „Digitaalne kutseharidus“ eesmärkideks on uute ja kvaliteetsete õppematerjalide loomine ja jagamine ning õppevara koostajate innustamine ja tunnustuse avaldamine.

Kutsehariduse digitaalsete õppematerjalide osakaal ja kvaliteet on E-koolikotis võrreldes üldhariduse  materjalidega madal. Parema õppetöö läbiviimiseks on õppevara olemasolu märgilise tähtsusega. Seetõttu  on loodud konkurss, mis keskendub ainult kutsehariduse õppevara täiendamisele.

Konkursi eesmärkideks on tunnustada ja motiveerida õppevara koostajaid kvaliteetsete ja kasutajasõbralike materjalide loomisel ning täiendada kutsehariduse tasemeõppes kasutatava õppevara täiendamist. Konkursile on oodatud kõik materjalid, mis on loodud kasutamiseks kutsehariduse tasemeõppes ja on avalikult ning taaskasutamist võimaldavalt üles laetud E-koolikotti vahemikus 1.08.2022 – 14.05.2023.

Konkursil tunnustatakse parimaid õppematerjalide loojaid erineva suurusega auhindadega, milleks on vastavalt punktiskaalale kas 500, 300 või 200 eurot. Esitatud materjale hindab ekspertide komisjon, mis on kokku pandud Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Eesti Haridustehnoloogide Liidu esindajatest ning kutsekoolide ekspertõpilastest. 

Konkursile õppematerjalide esitamise tähtaeg on 14. mai. Auhinnasaajad avalikustatakse hiljemalt 15. juunil. Auhinnasaajatega võetakse ühendust ankeedis märgitud kontaktandmetel.

Konkurssi toetatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi meetmest „Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt“.

Allikas: https://www.hm.ee/ministeerium-uudised-ja-kontakt/ministeerium/konkursid-ja-preemiad#digitaalsete-oppemat

Õppeaasta tegevuskava

Meie kooli tasulised tarkvarad

White Minimalist Sci-Fi Book Cover autorilt Haapsalu Kutsehariduskeskus